Thông Tin Liên Lạc Email - Webiste - Hotline

Kinh doanh bán lẻ: sales@thegioimaychu.vn
Kinh doanh dự án: project@thegioimaychu.vn
Kinh doanh phân phối: dealer@nhattienchung.vn
Quản lý mua hàng (Purchasing Manager): buyer@nhattienchung.vn
Web kinh doanh sản phẩm: http://www.thegioimaychu.vn
Web thông tin phối: http://www.nhattienchung.vn
Hotline NTC – HN Manager: 0968.888.188
Hotline NTC – HCM Manager: 0969.999.199
Hotline NTC – Web Manager: 0968.888.388
Hotline NTC – PR Manager: 0986.999.998
Hỗ trợ kỹ thuật Hà Nội: 04 377.377.15
Hỗ trợ kỹ thuật HCM: 08 54.333.338 - 0969.888.880

Đường dây nóng than phiền mọi vấn đề, thái độ phục vụ, cách thức làm việc:
Của kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, giao hàng... Đối với toàn bộ nhân viên, quản lý của NTC tại HCM & Hà Nội:
Tel: 0963.999.999 - Email: hotline@thegioimaychu.vn